Wednesday, July 16, 2008

Suburkan Tanah Jiwa Dengan Hujan Ilmu & Hidayah


Mafhum Teks Hadith :

Dan daripada Abi Musa r.a. melaporkan ; telah bersabda Nabi s.a.w. (mafhumnya) : “Perumpamaan hidayah dan ilmu yang dengannya aku dibangkitkan oleh Allah s.w.t adalah seumpama hujan yang turun ke bumi. Maka sebahagiannya ada jenis tanah yang baik, yang dapat menerima (menyerap) air (hujan) tersebut lalu ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rampai yang banyak.

Ada pula sebahagiannya jenis tanah yang keras yang menahan air (tidak menyerap), maka Allah s.w.t. memanfaatkan manusia dengannya lalu mereka minum daripada (lopak atau takungan) nya, memberi minum dengannya (binatang ternak) dan menyiram kebun tanaman.

Dan ia (air hujan itu juga) mencurah turun pada sejenis tanah yang lain, iaitu (tanah) yang keras dan kering yang tidak boleh menakung air dan tidak boleh juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan . Maka demikianlah perumpamaan orang yang diberi kefahaman dalam agama Allah dan apa yang diutuskan bersamaku (dari hidayah dan ilmu) memberi manfaat kepadanya, lalu di mempelajarinya dan mengajarkannya (kepada orang lain). Dan perumpamaan orang yang tidak terangkat kepalanya dengan perkara tersebut (tidak bermanfaat baginya) dan ia tidak dapat menerima hidayah Allah yang telah diutuskan aku dengannya.” [Hadith Muttafaqun ‘alaih]


Pengajaran Hadith :

Manusia diciptakan oleh Allah s.w.t. dari tanah sebagaimana firman Allah s.w.t. di dalam surah Faathir ayat 11 : “dan Allah menciptakan kamu dari tanah”. Oleh yang demikian di dalam hadith ini kita dapat melihat beberapa perumpamaan jenis tanah yang juga dimiliki sifatnya oleh manusia.

Allah s.w.t. juga mengumpamakan hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang turun mencurah bumi. Alangkah indahnya perumpamaan ini. Air hujan adalah air mutlaq yang turun dari Allah tanpa apa-apa bahan campuran, perasa, pewarna dan sebagainya. Ia amat memberi manfaat kepada seluruh alam khususnya manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa air ini manusia akan mati jasadnya, tanpa ilmu dan hidayah manusia akan mati jiwanya (sesat).


Allah membuat perumpamaan manusia seperti tanah kepada 3 kategori :

  • Ada tanah baik lagi subur yang boleh menyerap air hujan dengan baik lalu menumbuhkan dengannya tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Ini adalah jenis manusia yang baik jiwanya. Ia boleh menerima hidayah dan ilmu dengan sebaiknya lalu dimanfaatkan untuk dirinya dengan beramal soleh serta memberi manfaat pula kepada orang lain dengan perkongsian ilmu, mengajar atau berdakwah.
  • Ada pula jenis tanah yang kedua iaitu tanah yang kering dan tidak subur. Ia tidak mampu mengambil manfaat dari hujan yang turun tetapi boleh diambil manfaat darinya oleh manusia, binatang atau digunakan untuk tujuan pertanian. Ini jenis manusia yang tidak tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu dan hidayah buat dirinya. Ia tidak beramal dengan ilmunya akan tetapi ia boleh memberi manfaat kepada orang lain samada dengan menyampaikan ilmunya atau dia tidak menghalang orang lain dari melakukan kebaikan dan amal. Golongan ini ramai juga di dalam masyarakat kita. Walaupun ia tidak dapat mengubah dirinya menjadi baik atau lebih baik dengan ilmu Islam dan hidayah Allah, tetapi ia tidak menjadi penghalang kepada kebaikan orang lain.
  • Tanah ketiga ialah jenis tanah yang terlampau kering dan kontang yang paling tidak berguna. Sudahlah ia tidak boleh menyerap air hujan, ia juga tidak mampu menakungnya apatah lagi untuk dimanfaatkan oleh selainnya. Inilah manusia yang menjadi beban kepada masyarakat manusia dewasa ini. Golongan manusia yang tidak mampu menerima hidayah dan ilmu Allah s.w.t. dengan sebaiknya, malah tidak boleh pula manusia mengambil manfaat darinya. Terkadang manusia begini pula yang menjadi penghalang dan penentang kepada hidayah dan ilmu yang benar itu tadi.


Anda berjumpa atau tidak hari ini dengan jenis manusia yang tidak suka kepada hukum hakam dan nilai-nilai Islam malah berusaha menghalang praktisnya di dalam masyarakat. Pada ketika itu kita akan merasakan, tidak mengapa jika ia tidak suka kepada Islam, tetapi mengapa menghalang orang lain untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka samada dalam konteks individu, berorganisasi, bermasyarakat atau bernegara?

Saban hari dan ketika, hujan terus turun mencurah-curah sebagai lambang rahmat Yang Maha Esa. Soalnya, jenis tanah apakah kita ini?

No comments: